Politik och organisation

Styrelsen

Förbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från respektive av de tolv medlemskommunerna.

Relaterad information

Stadgar 
Sammanträdesplan 2019

Kontakt

Emmy Karlsson Kommunikatör och sekreterare styrelsen 0480-45 67 02 Skicka e-post