Samhällsorientering på arabiska i Oskarshamn

Samhällsorientering på arabiska i Oskarshamn

Samhällsorientering är en kurs som handlar om det svenska samhället och är riktat till dig som är ny i Sverige. Denna kurs ska underlätta din etablering och öka din delaktighet i samhället.

Målet är att du som nyanländ ska få gå en kurs som kan göra det lättare för dig att leva, arbeta och utvecklas i det svenska samhället. Genom att känna till mer om det svenska samhället, lagar, normer och kultur få du det lättare att komma in på arbetsmarknaden och din roll i ditt nya land kommer att stärkas.

Denna kurs ska ge dig möjlighet att ställa frågor och diskutera. Kursen kommer att hållas på arabiska.

Kursens innehåll

Du kommer att få veta mer om:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Du kommer även att få mer lokal information direkt från Oskarshamn kommun.

Alla deltagare kommer att få boken ”Om Sverige” på arabiska vid första kurstillfället.

Kursperiod

Kursen pågår under 8 veckor och kommer att hållas 3 gånger i veckan.

Anmälan till samhällsorienteringskurs kan göras på fler olika sätt här i Oskarshamn

 • Du som deltagare kan själv anmäla in dig till kursen
 • Handläggare på Arbetsförmedlingen kan anmäla in dig till kursen
 • Handläggare på Arbetsmarknadsenheten kan anmäla in dig

Vem får läsa samhällsorientering?

Samhällsorientering är till för dig som:

 • är ny i Sverige
 • är mellan 18 och 64 år
 • har en etableringsplan och är kommunplacerad
 • är anhöriginvandrare och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013.

Du får inte läsa samhällsorientering om du är:

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande eller gästforskare har gått samhällsorientering innan

Anmälan, det finns olika sätt att anmälas in:

 • Deltagaren kan själv anmäla in sig på hemsidan
 • Handläggaren på Arbetsförmedlingen kan anmäla in dig
 • Handläggaren på Arbetsmarknadsenheten kan anmäla in dig
 • Anmälningslänk SO Oskarshamn

Kursen startar när du har fått ett sms till din mobiltelefon med information om datum och tid. Kursen är obligatorisk om den står med i din individuella etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Du ska visa ditt sms till din handläggare hos Arbetsförmedlingen så att hen kan se att du är antagen.

Oskarshamns kommun har valt att satsa på dig och betalar för denna plats på kursen. Om du har anmält dig så måste du gå.

Kontakt hos Oskarshamns kommun: Receptionen på Arbetsmarknadsenheten tfn: 0491-886 40

Handläggare samhällsorientering

Claudia Kjellstrand Handläggare unga och utbildning 0480-45 67 42 Skicka e-post

Kontakt för frågor om anmälan

Siv Karlsson Assistent kurs och administration, diarium 0480-45 67 06 Skicka e-post