A-CRA

A-CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Programmet används främst inom öppenvård men kan också användas inom slutenvård i kombination med andra insatser.

Denna utbildningen i A-CRA riktar sig till dom som tidigare har genomfört utbildning i CRA, men ej har fått A-CRA kompetens. De som idag går CRA utbildningen behöver ej denna tilläggsutbildning för att få A-CRA kompetens, då den idag ingår i grundutbildningen.

A-CRA är en vidareutveckling av det evidensbaserade programmet CRA (Community Reinforcement Approach) som bygger på KBT. De båda programmen, tillsammans med CRAFT som riktar sig till anhöriga, har skapats av en forskargrupp runt Prof. Robert Meyers vid University of New Mexico. A-CRA är upplagt som en serie samtal (14 st) där också vårdnadshavarna engageras. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationen i familjen och att ungdomen ska nå drogfrihet och en mer positiv och hälsosam livsstil. För mer information se acrasverige.se

Tid och plats

Torsdagen den 17 september. Kursen hålls digitalt via Zoom. Anmälda deltagare får en länk innan kursstart.

Hålltider

Information kommer senare

Målgrupp

Personal som tidigare genomfört CRA-utbildning men saknar A-CRA kompetens.

Medverkande

Anna Sjöström, ACRA Sverige

Anmälan och pris

Det finns 20 tillgängliga utbildningsplatser som kommer att fördelas mellan de kommuner som anmäler deltagare. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare från varje kommun vid stort intresse. Företräde ges till deltagare från Kalmar läns kommuner.

Utbildningen är kostnadsfri.

Sista anmälningsdatum: Torsdagen den 3 september.

Kontakt

Daniel Abrahamsson Utvecklingsledare Missbruk och psykisk hälsa 0480-45 67 22 Skicka e-post