ADAD – 3-dagarskurs

Välkommen till en utbildning i ADAD.

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik. Du kan använda ADAD i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering. Arbetar du med de här frågorna för unga i åldrarna 13 – 21 år kan ADAD vara en metod för dig.

ADAD- intervjun innehåller nio livsområden där den unge besvarar ett antal frågor inom varje område för att sedan själv skatta sin oro och sitt hjälpbehov. Efter slutförd intervju skattar du som intervjuare den unges problemtyngd och gör sedan en återkoppling till den unge.
Utbildningen pågår under tre dagar samt examineras med en övningsintervju. Mellan utbildningens andra och tredje dag har deltagarna i uppgift att genomföra en övningsintervju som skickas till utbildaren för bedömning. För att bli godkänd på utbildningen krävs deltagande vid samtliga tre dagar samt godkänd övningsintervju. Det är därför bra om deltagarna har funderat på en lämplig ungdom att genomföra övningsintervjun med innan utbildningen påbörjas.
Socialstyrelsen rekommenderar att man använder ADAD vid utredning. För mer information, se https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/adad-adolescent-drug-abuse-diagnosis/

Tid och plats

Torsdag och fredag 16-17 januari samt fredag 28 februari 2020 – Calmar Stadshotell, Kalmar

Hålltider
08.30 -Fika
09.00 – Kursstart
12.00 – Lunch
13.00 – Fortsättning
14.30 – Fika
16.00 – Avslutning

Deltagare

Utbildningen vänder sig till personal inom socialtjänst som arbetar med utredning eller behandling av ungdomar (13-21 år).

Medverkande

Utbildningen leds av Daniel Abrahamsson som arbetar som utvecklingsledare för missbruk & psykiskt hälsa vid Kommunförbundet Kalmar län. Han är utbildad och godkänd utbildare i ADAD av Statens institutionsstyrelse (SiS) och har utbildat sedan 2011.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 1 300 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Måndagen den 16 december 2019
Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

 

Kontaktperson (Kursens innehåll)                                 Kontaktperson (Administration)
Daniel Abrahamsson                                                             Annette Mikkelsen
0480-456722                                                                          0480-45 67 05
Daniel.abrahamsson@kfkl.se                                              annette.mikkelsen@kfkl.se

Annette Mikkelsen Assistent kurs och administration, diarium 0480-45 67 05 Skicka e-post