Att leda utan att vara chef

Tillitsbaserat ledarskap i offentlig sektor – En utbildning som ger dig större trygghet i rollen som ledare och ökar din förmåga att skapa förtroende och därmed leda gruppen mot de uppsatta målen.

Allt ledarskap, oavsett om du är chef eller inte, grundar sig på förmågan att bygga tillit. För att lyckas som ledare behöver du bemästra förmågan att bygga tillit inom de fyra dimensionerna, Jag, Du, Vi och Dem. Utbildningen syftar till att deltagarna ska känna större trygghet i rollen som ”ledare utan att vara chef” och öka sin förmåga att skapa förtroende och därmed leda gruppen mot de uppsatta målen. En annan viktig del är att komma till egna insikter om rollen, sig själv och andra och därifrån utveckla egna och gemensamma strategier för den önskvärda utvecklingen.

Utbildningen utgår från beforskade och validerade områden inom personlig utveckling, grupputveckling och mellanmänskliga relationer (inklusive konflikthantering).

Eftersom vi vill ha dynamik i utbildningen och tillgodose människors olika inlärningsstilar alternerar vi mellan dialog, reflektion, teori och övningar.

Efter avslutad utbildning utfärdas ett kursintyg.

Kursinnehåll

Dag 1:

 • Introduktion, presentation och lära känna
 • Hälsofrämjande ledarskap – beteenden under stress och press
  • Övning för självkännedom och kännedom om andra
  • Teori – vad händer i hjärnan
  • Utvecklingsverktyg att använda i vardagen
 • Reflektion och socialt lärande

Dag 2:

 • Backspegel
 • Grupputveckling, teori
 • Förstärkande och utvecklande feedback
 • Utvecklingsverktyg att använda i vardagen
 • Reflektion och socialt lärande

Tid och plats

Måndagen den 23 maj och tisdagen den 24 maj, Calmar Stadshotell, Kalmar. Utbildningen sker i internatform.

Deltagare

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar som projektledare, processledare, samordnare, teamledare eller liknande – alltså dig som leder utan att ha personalansvar.

Medverkande

Kursledare är Mia Almroth och Karin Baljeu Djurback.

Mia har lång erfarenhet inom förbättringsledning, kommunikation och ledarskap. Hon arbetar idag som ledarskapscoach med fokus på personlig utveckling och hållbart ledarskap och har haft ett flertal uppdrag inom kultur- och ledarutveckling både inom den offentliga som den privata sektorn. Sedan tre år driver hon företaget Almroth Mind Coaching.

Karin har lång erfarenhet av verksamhets-, kultur- och ledarutveckling inom Samhällsbyggnadssektorn, dels som utvecklingsledare/chef på Skanska och Svevia och numera som konsult på Ripples. Hon har också utfört kultur- och ledarutvecklingsuppdrag inom det offentliga, bl.a. Göteborgs Stad, Trafikverket och Tjörns Kommun.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 8300 kronor (exkl.moms) och inkluderar kostnader för kost, logi och kursmaterial. Vi fakturerar avgiften efter kurstillfället.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Torsdagen den 21 april.

Det finns fortfarande lediga platser kvar. 

Kursen har begränsat antal platser vilket innebär att först till kvarn gäller.

 

Kursansvarig

Eva-Katrin Tar Kursadministratör 0480- 45 67 05 Skicka e-post