Att upptäcka och fråga om våld

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet
Kalmar län bjuder in till en dag på temat att upptäcka våld och ställa frågor om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan behöva uppmärksamma och synliggöra våldsutsatthet i mötet med vuxna och/eller barn, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skola, polis, arbetsförmedling eller försäkringskassa.

Tid och plats

Måndagen den 18 oktober 2021, kl. 09.00-16.00. Föreläsningen är digital.

Utbildningen är kostnadsfri.

Sista anmälningsdag: Tisdagen den 12 oktober 2021

Mer information och anmälningsformulär finns på Länsstyrelsens hemsida

Daniel Abrahamsson Utvecklingsledare Missbruk och psykisk hälsa 0480-45 67 22 Skicka e-post