Barnkonvention för politik och ledning – FULLBOKAD

Barnkonventionen kommer att kräva ett mer aktivt förhållningssätt i styrning och ledning för att säkerställa barnets rättigheter. Från och med den 1 januari 2020 kommer barnkonventionen att bli lag och kommer att ställa krav på att offentliga verksamheter på kommunal, regional och nationell nivå ska vara barnrättsbaserade.

I samarbete med

Logga Länsstyrelsen Kalmar län

Kursinnehåll

Barnkonventionen som lag ställer ett krav på att våra verksamheter är adekvat utrustade för att se barn som rättighetsbärare med mänskliga rättigheter som våra verksamheter ska främja, respektera, skydda och säkerställa, dessutom i samsyn och samverkan med andra samhällsaktörer.

På denna workshop så kommer ni att få kunskap om hur barnkonventionen inom styrning och ledning kan omsättas i praktiken och få praktiska tips. Är ni flera från samma kommun kommer ni att få sitta gemensamt för att arbeta ihop er.

Tid och plats

Fredagen den 29 november, kl: 08:30 – 16:00, Kalmarsalen – glasverandan

Hålltider

08.30 Start med fika
09.00 Workshopen/Föreläsning med gruppdiskussioner
12.00 Lunch
13.00 Workshop/Föreläsning med gruppdiskussioner
14.30 Fika
16.00 Workshopen avslutas

Deltagare

Politiker och tjänstemän som arbetar med styrning och ledning inom kommun och regional verksamhet.

Medverkande

Workshopledare/Föreläsare

Susann Swärd delar sin tid mellan att arbeta som människorätts- och barnrättsstrateg för Region Kronoberg och vara verksamhetschef för Rättighetsfokus. Hon har arbetat med mänskliga rättigheter i mer än 20 år, ofta med fokus på barnkonventionen, och har även arbetat för bl.a. Rädda Barnen och UNICEF. Susann Swärd har skrivit handböcker om praktisk implementering av barnkonventionen för socialtjänsten samt förskolan och skolan. Hon har även skrivit barnböcker om barnkonventionen anpassade till barnets vardag.

Anmälan och pris

Utbildningen är ett samarbete med Länsstyrelsen och den är avgiftsfri.

Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag: 2019-11-08 (fullbokad)

Kursen har begränsat antal platser. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare från varje kommun vid stort intresse. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

 

Kontaktperson på Länsstyrelsen Kalmar län
Helen Nilsson
Sms/mobil: 010-223 84 66

Kontakt

Claudia Kjellstrand Projektsekreterare unga och utbildning 0480-45 67 42 Skicka e-post