Barnkonventionens dag

Välkommen till den 6:e konferensen om barnets rättigheter. I år är temat för konferensen artikel 31 – rätten till lek, vila och fritid.

Program

08.30: Välkomna! Moderator Cilla Ilhammar, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

08.40: Hur står det till med barn och ungas fysiska aktivitet och goda matvanor idag?
Carolina Klüft, Generation pep.

09.30: Paus

09:50: Vikten av en mer välkomnande och inkluderande idrott. Gulistan Ucar, IFK Kalmar.

10:15: Praktisk tillämpningen av barnkonventionen i kommunernas och länsstyrelsernas arbete. Emelie Ahlstrand, Utredare Boverket.

11:00: Kort paus

11.05: Att arbeta med barnkonventionen i stadsplaneringen. Emmy Fransson, översiktsplanerare Nybro kommun och Sara Olsson, hållbarhetsstrateg Oskarshamns kommun.

11.35: Workshop – vad blir nästa steg för oss?

12.00: Avslutning

Tid och plats

Torsdagen den 18 november. Konferensen är digital.

Deltagare

Målgruppen för konferensen är förtroendevalda, chefer och medarbetare inom offentlig sektor.

Anmälan och pris

Anmälda får någon dag innan konferensen en länk till arrangemanget via e-post.

Sista anmälningsdag: 2021-11-13.

Konferensen är kostnadsfri!

 

Konferensen genomförs i samarbete med Vimmerby kommun, Kalmar kommun, Region Kalmar län, MUCF och Länsstyrelsen Kalmar län.

Anna Rosell Utvecklingsledare Barn och unga 0480-45 67 24 Skicka e-post