Barnrätt

Barnkonventionens innehåll och barnsyn samt hur barnkonventionen kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att stärka barnets rättigheter i verksamheten.

Dagen är en del av en utbildning av barnrättskoordinatorer med målet att att skapa förutsättningar för att systematisera arbetet med att uppfylla barnkonventionen som lag. Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha övergripande kunskap och kompetens kring barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen praktiskt i kommunal verksamhet. En barnrättskoordinator kan därför koordinera barnrättsfrågorna och implementeringen av barnkonventionen i sin kommun eller förvaltning.

Tid och plats

Torsdagen den 24 september 9.30-16.30, Oskarshamns folkhögskola.

Medverkande

Föreläsare är Marie Lundin Karphammar som är handläggare och barnrättsjurist på Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Anmälan och pris

Varje kommun i länet har fått tre platser vardera till utbildningen (alla platser är tillsatta). Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Den finansieras av ett samarbete mellan Barn- och ungdomsnätverket Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län samt Länsstyrelsen Kalmar län, med stöd från Region Kalmar län.

Matilda Tonentschuk Projektledare Regional samverkan kring ungas uppväxt 0480-456727 Skicka e-post