CRA-utbildning, 3-dagarskurs – INSTÄLLD

CRA-metodiken är ett brett spektrum av behandlingsinsatser för klienter med ett beroende. Det utvecklades för att utnyttja positiva förstärkare inom klientens alla livsområden; det sociala, fritiden, familjen och arbetslivet, för att stödja klienten i rehabiliteringsprocessen.

I nationella riktlinjer för Missbruks- och beroendevård rekommenderas CRA bland annat till personer med alkoholmissbruk/ beroende. Kontakter och insatser i närmiljön används som förstärkande moment för att uppnå en förändring av missbruket eller beroendet.
Metoden kombinerar exempelvis beteendeanalys (kartläggning av vad som utlöser drickandet/ drogandet och vad det får för konsekvenser), färdighetsträning, återfallsprevention, jobbcoachning och familjerådgivning. Motiverande samtal är en samtalsmetod som används inom CRA.
Community Reinforcement Approach (CRA), vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT). Metoden utvecklades på 1970-talet i USA av George Hunt och Nathan Azrin och är i dag en manualbaserad metod.

Tid och plats

Måndagen och tisdagen den 28 och 29 oktober samt onsdagen den 6 november 2019 – Oskarshamns Folkhögskola, Oskarshamn

Hålltider
08.30 – Kursstart
10.00 – Fika (OBS. ändrad tid för fikat på fm.)
12.00 – Lunch
13.00 – Fortsättning
14.30 – Fika
16.00 – Avslutning

Deltagare

CRA-utbildningen riktar sig till alla som arbetar med motivationsarbete och behandling av personer med alkohol- och drogproblem.

Medverkande

Steve Wicks, socionom och leg.psykolog. Steve har flera års erfarenhet av CRA, både som projektledare, utbildare och kliniker (inom både socialtjänsten och beroendevården).

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 6 110 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 27 september

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

Annette Mikkelsen Assistent kurs och administration, diarium 0480-45 67 05 Skicka e-post