CRA

CRA (Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för vuxna med alkohol- och drogproblem. Programmet rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer och kan användas både inom öppenvård och slutenvård.

CRA omfattar i sin grundform 12 träffar som genomförs under tre månader samt tre boostersessions. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationerna i familjen, att klienten ska nå drogfrihet och få en mer positiv och hälsosam livsstil. Programmet kan också användas som en strukturerad behandlingsinsats vid återfall eller som en motivationshöjande insats efter en längre tids drogfrihet. Programmet kan användas både individuellt och som gruppbehandling. För mer information se acrasverige.se

Tid och plats

8-9 september samt den 5 oktober, Kommunförbundet Kalmar län, Nygatan 34 i Kalmar

Hålltider

Information kommer senare

Målgrupp

Personal inom socialtjänst med behandlande funktion

Medverkande

Anna Sjöström, ACRA Sverige

Anmälan och pris

Det finns 20 tillgängliga utbildningsplatser som kommer att fördelas mellan de kommuner som anmäler deltagare. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare från varje kommun vid stort intresse. Företräde ges till deltagare från Kalmar läns kommuner

Utbildningen är kostnadsfri

Sista anmälningsdatum: Tisdagen den 25 augusti.

 

Kontakt

Daniel Abrahamsson Utvecklingsledare missbruk och psykisk hälsa 0480-456722 Skicka e-post