CRAFT – Fullbokad

(Community Reinforcement Approach and Family Training) – 3-dagars grundkurs

CRAFT är ett vetenskapligt baserat program för att hjälpa
närstående och familjemedlemmar till en ökad livskvalitet
samt stödja och motivera sina närstående med missbruks-och
beroendeproblem till nykter- och drogfrihet.

Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) rekommenderar CRAFT för anhöriga

Program

Grundkursen syftar till att gå igenom 11 delar (ex kommunikationsfärdigheter, time-out, funktionsanalys, positiv förstärkning, anhöriges hälsa och välmående m.fl.) i CRAFT för att yrkesverksamma och personer som ger stöd till anhöriga i ideella verksamheter ska kunna erbjuda CRAFT till anhöriga, samt att det är förberedande om kursdeltagaren vill certifiera sig till CRAFT-terapeut.

I CRAFT sätter man fokus på den anhörigas välmående samt att man med hjälp av verktyg och strategier hjälper den anhöriga i förhållningssättet i förhållande till personen med beroendeproblematik. Anhöriga har stor erfarenhet om personen med beroendeproblem som också kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring/behandling. När anhöriga förändrar sitt förhållningssätt så förändras dynamiken i relationerna. Det kan skapa nya möjligheter för utveckling, både för de anhöriga och personen med beroendeproblem. För de anhöriga själva har deltagandet i CRAFT inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov.

Under kursdagarna deltar man i praktiska övningar. Utbildningen varvar mellan föreläsning och teori, filmvisning, gruppövningar och diskussioner och praktiska övningar med klientfall.

Tid och plats

Tisdagen den 2 april, onsdagen den 3 april samt torsdagen den 4 april 2019  (3-dagarskurs)  – Oskarshamns Folkhögskola, Oskarshamn

Hålltider

(Gäller dag 1 och 2)

09.00 – Kursstart
10.00 – Fika
12.00 – Lunch
13.00 – Fortsättning
14.00 – Fika
16.00 – Avslutning

Dag 3: Kursstart kl. 08.00, dagen avslutas ca kl. 14.45.

Deltagare

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter anhöriga till personer med missbruk men även till övriga som ger stöd till anhöriga i ideella verksamheter. 

Medverkande

Carina Bång – Carina var den första i Norden att certifiera sig till CRAFT-terapeut och ingår i PhD Robert Meyers CRAFT-team (https://www.robertjmeyersphd.com/staff.html). Hon har sedan tidigare 10 års erfarenhet av motivationsarbete med personer med missbruks- och beroendeproblematik inom Kriminalvården. Sedan 2006 har hon engagerat sig i anhörigas situation och publicerat boken ”Släpp kontrollen – Vinn friheten” samt ”Du är viktig!” för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser. Hon håller både i grupper och individuella samtal i CRAFT och arbetar för att sprida kunskap om CRAFT i Sverige. Utöver detta håller Carina utbildningar i MI-Motiverande samtal inom kommun, landsting, socialpsykiatri och är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 4 400 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Deltagare från kommuner  i Kalmar län har företräde.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Måndagen den 4 mars.

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

 

 

 

Kontaktperson

Annette Mikkelsen Kurs och konferens, diarium 0480-45 67 05 Skicka e-post