Det blir så mycket bättre för äldre i Kalmar län

En inspirationsdag kring Hälsofrämjande arbete och Psykisk ohälsa

Äldre och psykisk ohälsa är ett underprioriterat område, forskning visar att äldre inte får den behandling och hjälp som de är i behov av. Hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är det mest hållbara arbetssättet. Det skapar förutsättningar för självständighet och livskvalitet. Därför har den samordnande äldregruppen valt att satsa extra på detta under 2021-2022.

Urval ur programmet

  • Äldre och Psykisk ohälsa-Susanne Suvanto, Omvårdnadsinstitutet
  • Nära Vård, fysisk aktivitet, kultur och munhälsa

Tid och plats

Torsdagen den 2 december kl. 9:00-15:00, Forum Oskarshamn om omvärlden tillåter annars via länk.

Målgrupp

Förtroendevalda och medarbetare som arbetar med äldre inom kommun och region i Kalmar län

 

Mer information om dagen kommer i september.

Samordnande äldregruppen genom:

Kristin Irebring, Äldresamordnare, Region Kalmar län

Kristina Dahlberg, Kommunförbundet Kalmar Län