Det blir så mycket bättre för äldre i Kalmar län

En inspirationsdag kring Hälsofrämjande arbete och Psykisk ohälsa

Äldre och psykisk ohälsa är ett underprioriterat område, forskning visar att äldre inte får den behandling och hjälp som de är i behov av. Hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är det mest hållbara arbetssättet. Det skapar förutsättningar för självständighet och livskvalitet. Därför har den samordnande äldregruppen valt att satsa extra på detta under 2021-2022.

Tid och plats

Torsdagen den 2 december kl. 9:30-15:00, digitalt via länk, länken kommer 2 dagar innan träffen.

Program

9:30- 9:40 Välkommen

9:40- 11:30

  • Nära Vård- Kristina Dahlberg
  • Munhälsa ny forskning- Ulrika Gidmark, Eva Svensson, Folktandvården
  • Nya rekommendationer om fysisk aktivitet och Sund Smart Stark Senior- Hanna Johansson
  • Hälsofrämjande SIP- Linda Kempe Danielsson
  • Preventiva hembesök- Ulla Hellström
  • Hur en pensionärsförening kan bidra till det hälsofrämjandearbetet

11:30 Lunch

12:30-14:45 Äldre och psykisk ohälsa, suicid- Susanne Suvanto, Omvårdnadsinstitutet

14:45-15:00 Äldregruppen avslutar

Målgrupp

Förtroendevalda och medarbetare som arbetar med äldre inom kommun och region i Kalmar län

 

Samordnande äldregruppen genom:

Kristin Irebring, Äldresamordnare, Region Kalmar län

Kristina Dahlberg, Kommunförbundet Kalmar Län