Dialogmöte – äldre

Ett dialogmöte om hur vi genom samverkan kan förbättra äldres hälsa i Kalmar län!

Brukares, patienters och närståendes erfarenheter och kunskaper är viktiga i utvecklingsarbetet för äldres hälsa. För att stöd, vård och omsorg ska samordnas bättre arbetar Region Kalmar län, länets kommuner, Kommunförbundet i Kalmar län och länets invånare tillsammans.

Kom och diskutera aktuella och angelägna samverkansfrågor tillsammans med oss. Ni får möjlighet att lyfta frågor som är viktiga ur ert perspektiv. Vi kommer att ta upp frågor som är aktuella i utvecklingsarbetet kring äldres hälsa och lyssna in era synpunkter.

Målgrupp: Brukar- och patient- och närståendeorganisationer i Kalmar län

Tid: 19 januari 2021 kl. 10.00-12.00

Plats: Oskarshamns sjukhus, nya psykiatrihuset lokal Öland (entréplan). Alternativt digitalt via Skype

Sista anmälningsdag:  Fredagen 8 januari

Vi bjuder på fika!

Välkomna önskar utvecklingsledarna för Samordnande grupp äldre

Kristin Irebring, Region Kalmar län, 048084127 
Johanna Nilsson, Kommunförbundet i Kalmar län, 0480-456723
Kristina Dahlberg, Kommunförbundet i Kalmar län, 0480–456723 (i tjänst efter årsskiftet)