Dialogmöte – barn och unga

Hur kan vi genom samverkan förbättra barn och ungas hälsa i Kalmar län?

Brukares, patienters och närståendes erfarenheter och kunskaper är viktiga i utvecklingsarbetet för barn och ungas hälsa. För att stöd, vård och omsorg ska samordnas bättre arbetar Region Kalmar län, länets kommuner, Kommunförbundet i Kalmar län och länets invånare tillsammans.

Kom och diskutera aktuella och angelägna samverkansfrågor tillsammans med oss. Ni får möjlighet att lyfta frågor som är viktiga ur ert perspektiv. Vi kommer att ta upp frågor som är aktuella i utvecklingsarbetet kring barn och ungas hälsa och lyssna in era synpunkter.

Målgrupp: Brukar- och patient- och närståendeorganisationer i Kalmar län

Tid: Måndagen den 12 april 2021 kl. 15.30-17.00.

Plats: Digitalt möte via Teams. En länk skickas ut några dagar före mötet till dem som anmält deltagande.

Sista anmälningsdag:  Fredagen den 9 april

Välkomna önskar utvecklingsledarna för Samordnande grupp barn och unga,

Maria Svensson, Region Kalmar län, tel. 048083778 
Anna Rosell, Kommunförbundet i Kalmar län, tel. 0480-456724