Digital utbildning i klinisk bedömning beslutsstöd och SBAR

Utbildning i sjuksköterskans kliniska bedömning samt beslutsstöd och SBAR

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård som ska användas när den enskildes hälsotillstånd hastigt försämras. Checklistan ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske.

Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.

Att kunna kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för en säker vård. Verktyget SBAR ger struktur åt dialogen i vården och står för situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation.

Kursinnehåll

Reflektioner och frågor på föreläsningen samt gruppdiskussioner kring praktiska exempel i beslutsstöd och SBAR kommunikation.

Förberedelser

Inför webinariet ska du se en föreläsning om beslutsstöd. Filmen är 2 timmar och 35 minuter lång.
Länk till föreläsningen bifogas i mailet tillsammans med bekräftelse av anmälan.

Målgrupp

Målgruppen för kursen är sjuksköterskor i kommunen i behov av grundläggande kunskap.

Tid och plats

Tisdagen den 24 maj, kl. 10.00 – 12.00. Utbildningen är digital. Några dagar innan skickas information och en länk ut till dig som är anmäld.

Sista anmälningsdag: Tisdagen den 10 april.

Varmt välkomna!

Kursansvarig

Lena Vilander Hamnert Utvecklingsledare Äldre 0480-45 67 32 Skicka e-post