Digitalt ledarskap

Kurs inom digitalisering och digital transformation, för kommunstyrelseordförande och kommundirektörer.

Kursinnehåll

Utvecklingsdagar med syfte att öka kunskapen om digitalisering och digital transformation.
Kurstillfälle nr 2, med fokus på hur andra kommuner tar ledarskap över deras digitala omställning och lyckas med storskalig kompetensväxling och balansera förvaltning med innovation.

Deltagare

För kommunstyrelseordförande och kommundirektörer

Tid och plats

Utbildningen är en del av Digitala kommuner i Kalmar län och sker via Zoom 6 maj enligt redan utskickad kallelse.

Kontakt

Henrik Strömberg Processledare 0480- 45 67 28 Skicka e-post