Effektiva möten och arbetsvanor

Upplever du att du har tid över eller övertid? Har du hunnit med det du planerat när dagen är slut eller har du ibland svårt att komma ihåg vad du har åstadkommit under din arbetsdag? Effektiva arbetsvanor uppstår när vi börjar bestämma över vår tid, när vi planerar och när vi framförallt följer vår planering.

Kursen syftar till att ge kunskaper och verktyg för att varje möte ska driva verksamheten framåt och leda till resultat. Du får steg för steg lära dig att förbereda, genomföra och följa upp effektiva möten. Du får ta del av ett smörgåsbord av verktyg du kan använda under de olika faserna av ett möte; i början, under och i slutet. Du får också träna på olika moment under mötet, t.ex. att engagera mötesdeltagarna, hantera störningar och komma till positiva avslut. Dessutom får du lära dig att minska andelen onödiga möten och ta hjälp av den senaste tekniken.

Innehåll för effektiva arbetsvanor – förmiddag:
· Tid och planering
· Kalenderfunktioner som hjälpmedel
· Balans mellan operativt och strategiskt arbete
· Hantera tidstjuvar
· Att arbeta med deadlines
· Stresshantering
· Personliga mål

Innehåll för effektiva möten – eftermiddag:
· Vad är framgångsrika möten?
· Möteskultur i Sverige
· Möteskultur hos er
· Förberedelse av mötet
· Genomförande
· Verktygslåda för effektiva möten
· Efterarbete

Tid och plats

OBS: Nytt datum! Om du redan anmält dig behöver du inte göra det igen.

Onsdagen den 7 oktober 2020, Scandic Kalmar Väst

Hålltider
08.30 – Fika
09.00 – Kursstart
12.00 – Lunch
13.00 – Fortsättning
14.30 – Fika
16.30 – Avslutning

Deltagare

Kursen riktar sig till dig som vill spara tid, stärka gemenskapen och öka produktiviteten genom effektivare möten och effektiva arbetsvanor. Du kan t.ex. vara chef, projektledare, koordinator, sekreterare, mötesledare, mötesdeltagare mm.

Medverkande

Eva Hemström, Conferator, har sedan 1999 utvecklat ledare, säljare och team i att kommunicera. Under åren har hon fått se över 6 000 människor växa och utvecklas. Eva har utbildning som Certifierad handledare för GDQ (Group Development Questionnaire), och för SDI (Strength Deployment Inventory), samt även som Certifierad coach enligt ICF´s normer (Coach Company Europa). Hon har även läst Kommunikationspsykologi samt Retorik och kommunikationsanalys på Lunds universitet.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 3 150 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Tisdagen den 8 september

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

Ulrika Ericsson Handläggare kurs och administration 0480-45 67 04 Skicka e-post