Ekonomi för icke-ekonomer

Lär dig att förstå ekonomins viktigaste grunder och begrepp inom offentlig sektor.

Under kursen kommer du att lära dig de viktigaste begreppen och principerna inom modern ekonomi samt få många användbara och praktiska verktyg som du kommer att ha god nytta av. Du kommer efteråt att känna dig säkrare och tryggare i ekonomiska diskussioner och även bättre på att bedöma och utvärdera framtida konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Kursen bygger på ett gemensamt engagemang och ett aktivt deltagande där vi kommer att använda oss av diskussioner, praktiska övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

Kursinnehåll

Grunden för ditt ekonomiarbete – organisationen och omvärlden

• Verksamhetsidé och verksamhetsmål?

• Samspelet med intressenterna

• Offentlig verksamhet

Lär dig de viktigaste ekonomiska grundbegreppen

• Intäkter, kostnader och resultat

• Skilj på inkomst – intäkt – inbetalning

• Skilj på utgift – kostnad – utbetalning

• Periodiseringar – att fördela inkomster och utgifter på rätt period

• Kontoplanens uppbyggnad med exempel

Lär dig mer om budgetarbetet

• Vad är en budget och varför ska vi budgetera?

• Olika typer av budget

• Verksamhetsplanen som grund i budgetarbetet

Personalekonomi

• Personalens lönekostnader

• Personalens övriga kostnader

Resultatbudget

• Budgetering av intäkter och kostnader

• Budgetdirektiv och budgetförutsättningar

Tid och plats

Torsdagen den 15 oktober, Kalmar läns museum, Kalmar

Hålltider

09.00 Kursstart (Fika serveras från 08.30)
12.00 Lunch
16.00 Kursen avslutas

Deltagare

Kursen riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor och har ekonomiskt ansvar eller kommer i kontakt med ekonomi i jobbet, men saknar en utbildning i ekonomi.

Medverkande

Kursledare är Christina Arvesen som i grunden är civilekonom men har mångårig vana av att arbeta med utbildning i ekonomi och Excel. Christina är en mycket uppskattad kursledare med förmågan att nå fram till alla deltagare, oavsett kunskapsnivå och tidigare erfarenhet.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 2 995 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 18 september

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

Ulrika Ericsson Handläggare kurs och administration 0480-45 67 04 Skicka e-post