Facilitering – fördjupning

Syftet med denna utbildning är att du får tillfälle att dela erfarenheter och fördjupa dig i din förmåga att skapa och facilitera effektiva möten med ett kreativt klimat, där deltagarna bidrar och känner ansvar för resultatet.

Den här fördjupningsutbildningen är för dig som har gått IKOs tvådagarsutbildning i effektiva möten (facilitering).

Inbjudan som PDF

Innehåll och program

Frågor som kommer tas upp är t.ex.

 • Erfarenhetsutbyte kring facilitering som kompetens
  Vad har vi använt för att skapa bättre möten och hur har det gått? Vilka svårigheter har du stött på när du har jobbat med att applicera dina nya kunskaper i vardagen?
 • Vägen mot bra beslut – Sam Kaners beslutsmodell för grupper
  Hur lotsar du gruppen framåt mot ett gemensamt beslut när det är många olika viljor och / eller motstånd?
 • Rollen som facilitator – utmaningar och möjligheter
  • Hur skiljer sig rollen som projektledare, chef, etc. mot rollen som facilitator?
  • Hur och när växlar du smidigt mellan de olika rollerna i vardagen?
  • Tips och råd till hur du tar din roll som facilitator ett steg vidare.
 • ”Metodloppet”
  Du får prova 6 mötesmetoder som stödjer olika vanligt förekommande mötessituationer. Vi gör det som ett sprinterlopp där alla kommer i mål som vinnare.

Formatet

Kursen blir en heldagsutbildning med mycket interaktivitet. Kursdagen består till största delen av att fylla på verktygslådan, erfarenhetsutbyte, praktisk träning i facilitering och övningar med feedback varvat med teori och reflektion.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal som har gått två dagars faciliteringskurs (Effektiva möten) inom IKO-projektet eller har motsvarande utbildning/kompetens i mötesfacilitering sedan tidigare. Du har en roll som processledare och/eller chef/verksamhetsledare gärna med inriktning mot integration och samverkan. Den är tillgänglig för Fryshuset i Kalmar län, Kalmar kommun, Kalmar läns museum, Kommunförbundet Kalmar län, Linneuniversitetet i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionbiblioteket i Kalmar län, Rädda barnen Kalmar län, Region Kalmar län, Samordningsförbundet och Västerviks kommun.

Förberedelse

Deltagare får inför kursen förbereda en SMARR med 10 min av ett möte i vardagen. Under kursen ges tillfälle att testa det nya upplägget och få återkoppling från övriga deltagare. Det är även en fördel att ha läst boken ”Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering” som finns att beställa här.

Medverkande

Maria Elisasson från Facilitatorhuset, som ägs av Maria Eliasson och Pia Villför Larsson. Facilitatorhusets vision är att bidra till ett bättre arbetsklimat i svenskt arbetsliv och att möten används som en strategisk resurs för att nå organisationers mål. Pia och Maria innehar båda internationellt certifikat i facilitering (enligt IAF) samt i professor Susan Wheelans verktyg för grupputveckling (GDQ). Läs mer på Facilitatorhusets webbplats.

Tid, plats och anmälan

13 februari 2019 på Brofästet Hotell & Konferens, Gröndalsvägen 19, Kalmar

Dagen börjar med fika och registrering kl. 08:30 och avslutas kl. 16:00.

Anmälan senast den 11 januari 2019.

Allmän information

Lunch och fika ingår.

Kom gärna 15 minuter tidigt för att hinna registrera dig!

Utbildningen är avgiftsfri eftersom den finansieras av Europeiska socialfonden och aktörerna i Vi blir fler – IKO.


Kontakt:

Mette Lindgren Helde


Mette Lindgren Helde Projektledare IKO 0480-45 67 27 Skicka e-post