Fokusvecka Nära Vård

Välkommen till en fokusvecka med spännande seminarier kring nära vård. Genom fyra korta seminarier får du möjlighet att få mer insyn i vad nära vård är och samtidigt påverka länets målbildsarbete.

Seminarierna har fokus på de fyra olika delarna i förflyttningen till nära vård. Låt dig inspireras till att vara en del av omställningsarbetet och skapandet av en gemensam målbild för Kalmar län!

Program

Måndag 17 januari kl. 15:00-16:00: Nära vård i Kalmar län – vad, varför och hur?

Varför är omställningen viktig och hur kan vi gemensamt bidra till att den blir verklighet? Marie
Ragnarsson, samordnare nära vård Region Kalmar län, och Kristina Dahlberg, processledare nära
vård på Kommunförbundet ger en inflygning kring vad, varför och hur nära vård? Mathias Karlsson, statistiker, ger oss en bild av hälsoläget och de demografiska utmaningarna i vårt län.

Tisdag 18 januari kl. 08:00-09:00: Fokus på person, relation och samordning utifrån individen

Passet inleds med några stora penseldrag kring tjänstelogik och typiska drag i dagens styrning. Därefter närmar vi oss omställningen till nära vård och kraven på att tänka annorlunda, både i mötet mellan invånare och personal och i styrning och ledning.

Johan Qvist är forskare och vice föreståndare för Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

Onsdag 19 januari 08:00-09:00: Patienter och invånare som aktiva medskapare

Vad innebär personcentrering och på vilket sätt måste vi förändra vårt sätt att arbeta och utveckla våra tjänster för att invånarna ska få vara aktiva medskapare.

Kajsa Westling är projektledare på Experio lab och Sara Riggare spetspatient och doktorand.

Torsdag 20 januari kl. 08:00-09:00: Proaktiva och hälsofrämjande arbetssätt

Magnus Zingmark presenterar sin forskning om hälsofrämjande och proaktiva arbetssätt. Han visar hur samverkan kring tidiga hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser kan skapa nytta för både person, organisation och ekonomi.

Magnus Zingmark är med dr, leg arbetsterapeut, FoU ansvarig Vård och omsorgsförvaltningen,
Östersunds kommun och forskare vid Lunds universitet och Umeå Universitet.

Målgrupp

Medarbetare och chefer från länets kommuner och region Kalmar län inklusive privata aktörer och idéburna organisationer.

Anmälan

Du gör val av dag/dagar vid anmälan. Seminarierna genomförs digitalt, länk till respektive tillfälle skickas ut veckan innan.

Mer information

Kristina Dahlberg
Samordnare nära vård
Kommunförbundet i Kalmar län
0480-45 67 23
kristina.dahlberg@kfkl.se

Marie Ragnarsson
Samordnare nära vård
Region Kalmar län
072- 465 84 04
marie.ragnarsson@regionkalmar.se