Fördjupad föreläsningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck

Skadliga sedvänjor – hur vi kommer tillrätta med dem genom korrekt tillämpning i socialt utredningsarbete?

Det finns flera former av hedersrelaterat våld och förtryck eller skadliga sedvänjor, dit hör bland annat barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Under denna dag kommer du som arbetar med myndighetsutövning och rättstillämpning att få ökad kunskap om teoretisk bakgrund, lagstiftning och riskbedömning i dessa frågor.

Målgrupp

Personal inom socialtjänsten som möter berörda i sitt arbete. Det kan vara utredning och behandling barn och unga, familjerätt, familjehem, vuxen och försörjningsstöd eller närliggande personalkategorier

Vem håller i utbildningen?

Maria Hagberg – magister i socialt arbete, handledare, utbildare och författare. Maria har trettio års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten därav tjugo års erfarenhet av arbete mot våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Maria ger analys och expertutlåtande i juridiska och sociala utredningar vid hedersrelaterat våld. Hon arbetar mycket med kvinnors rätt till reproduktiv hälsa inte minst mot kvinnlig könsstympning, barn och tvångsäktenskap och oskuldsmyten.

Tid och plats

Onsdagen den 16 oktober, Forum, Södra Långgatan 15-17, Oskarshamn

KOSTNAD: Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 okt 2019

Dagen arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar län. Mer information och anmälningsformulär finns på deras hemsida.

Sofia Wermelin Verksamhetsledare hälsa och social välfärd 0480-45 67 21 Skicka e-post