FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till två dagars utbildning i FREDA-bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har grundkunskaper om våld i nära relationer och arbetar inom socialtjänsten med att utreda och bedöma våld i nära relationer.

Tid och plats

28-29 oktober 2021, kl. 09.00-16.00. Plats meddelas senare.

Utbildningen är kostnadsfri.

Sista anmälningsdag: 18 oktober 2021.

Mer information och anmälningsformulär finns på Länsstyrelsens hemsida

Daniel Abrahamsson Utvecklingsledare Missbruk och psykisk hälsa 0480-45 67 22 Skicka e-post