Handläggning av tillsynsärenden enligt miljöbalken

 

En utbildning med syfte att öka deltagarnas förståelse för de förvaltningsrättsliga reglerna kring ärendehandläggning enligt miljöbalken.

Kursinnehåll

Syftet med utbildningen är att öka deltagarnas förståelse för de förvaltningsrättsliga reglerna kring ärendehandläggning enligt miljöbalken. Utgångspunkten är regeringsformen, kommunallagen, förvaltningslagen med fokus på sistnämnda. De exempel som ges är främst hämtade från tillsyn enligt miljöbalken. Tid kommer att finnas för frågor från deltagarna.

Under dagen följer vi tidsmässigt ett fiktivt ärende genom förvaltningen. Vi tar bland annat upp:

– Innebörden av att förvaltningslagen är subsidiär, och var det finns andra bestämmelser i Miljöbalken.
– Upprättande av ärenden och hantering av ärenden där man vänt sig till fel myndighet.
– Registrering och diarieföring.
– En myndighets utredningsskyldighet, officialprincipen och vikten av att inte fatta beslut på otillräckligt underlag.
– Serviceskyldigheten.
– Om rätten till tolk och översättning av handlingar.
– Kommuniceringsskyldigheten och motiveringsskyldigheten.
– Olika typer av beslut (avgöra, avvisa, avskriva).
– Hur man ställer upp ett beslut.
– Passivitetstalan – när myndigheten inte fattar beslut.
– När ett ärende har överklagats; att rätta skrivfel, att ändra beslutat och att göra en rättidsprövning.

Tid och plats

Torsdagen den 10 december eller tisdagen den 15 december kl. 09.00 – 15.00. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst. Utbildningen är digital via Teams. När du anmält dig kommer du att få en länk till utbildningen. Du behöver inte ha Teams på din dator men tillgång till internetuppkoppling.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till handläggare som arbetar med miljöbalkstillsyn.

Antalet deltagare är begränsat till 30 personer per utbildningstillfälle. Detta för att ge utrymme för både frågor och svar. Vi fördelar platserna enligt principen först till kvarn, men prioriterar handläggare från Miljösamverkan Jönköpings län, Miljösamverkan Kronoberg/Blekinge och Miljösamverkan Sydost.

Medverkande

Kursledare är Jonas Christensen från Ekolagen AB. Han är en erfaren jurist, författare och föreläsare inom Miljöbalkens område som tidigare bl.a. har arbetat som jurist på en miljöförvaltning.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 1 000 kronor. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. En kollega kan överta din plats om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: 16 november

Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

 

Utbildningen är ett samarrangemang av Miljösamverkan Jönköpings län, Miljösamverkan Kronoberg/Blekinge samt Miljösamverkan Sydost.

Karen Jensen Projektledare Miljösamverkan sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post