HAP-HaschAvvänjnings-Program

Syftet med denna 3-dagarskurs är att ge deltagarna en introduktion till varför särskild behandling krävs vid cannabisberoende och hur man arbetar med behandlingen.

Kursupplägg
-Grundläggande kunskap om cannabis effekter
och kognitiv funktionsnedsättning
-Förhållningssätt i behandlingsarbetet
-Genomgång av manual
-Genomgång av manual för unga
-Bedömningsinstrument

Efter genomgången kurs får man också tillgång till medverkan i metodstöd och nätverksträffar vid FoUrum Jönköping, och metodstöd via webbplattform.

Tid och plats

Måndagen och tisdagen den 26-27 augusti samt måndagen den 16 september 2019 – Calmar Stadshotell, Kalmar

Hålltider
08.30 – Fika
09.00 – Kursstart
11.45 – Lunch
12.45 – Fortsättning
14.30 – Fika
16.00 – Avslutning
(Gäller alla dagarna)

Deltagare

Kursen vänder sig till personer som arbetar med behandling vid missbruk eller beroende.

Medverkande

Sussanne Ljungberg HAP-utbildare, behandlare på ungdomsbehandling i Jönköpings kommun. Hon är också medlem i och utbildad enligt Cannabisnätverkets riktlinjer. sussanne.ljungberg@jonkoping.se

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 4 200 kronor och inkluderar kostnaderna för fika, lunch och utbildningsmaterial. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Måndagen den 29 juli

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn.
Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

 

Annette Mikkelsen Assistent kurs och administration, diarium 0480-45 67 05 Skicka e-post