Inkontinensutbildning (fullbokad)

En kurs som ger dig reell kompetens och underlag till att förskriva inkontinenshjälpmedel på din arbetsplats.

Kursen kommer att ge dig en teoretisk bakgrund samt demonstration av hjälpmedel och produkter. Du får reell kompetens och underlag till förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Föreläsare är uro- och stomiterapeut, produktansvarig och legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal. Inför utbildningen ber vi dig förbereda ett patientfall gällande inkontinensvård som kommer att diskuteras under utbildningen.

Efter avslutad utbildning får du ett kursintyg.

Tid och plats

Tisdagen den 12 oktober och tisdagen den 19 oktober, 09.00.16.00 (båda dagarna). Oskarshamns sjukhus, lokal Blå Jungfrun.

Deltagare

Kursen vänder sig till distriktssköterskor, stomiterapeuter, uroterapeuter, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt sortimentsansvariga.

Anmälan och pris

Utbildningen är kostnadsfri. Deltagarna bekostar sin lunch men Kommunförbundet står för fika. Utbildningen har begränsat antal platser. Vid förhinder att delta ska du ersätta din plats med en kollega, om detta inte är möjligt meddela frånvaro till Utvecklingsledare Äldre enligt kontaktuppgifter nedan.

Sista anmälningsdag: Måndagen den 13 september