Introduktion till ITIL®

ITIL® är en sammanställning av erfarenheter om leverans av IT-tjänster. Välkommen till en föreläsning som ger dig bättre förståelse för vad detta innebär.

Kursinnehåll

Materialet består av samlade erfarenheter från företag över hela världen under flera år, och har till syfte att stötta i arbetet med att uppnå kvalitet, effektivitet och styrning och inte minst värde till de kunder som nyttjar IT-tjänsterna. Nu erbjuder vi en föreläsning på grundläggande nivå.

Efter föreläsningen kommer du att ha kunskap om:

  • Begrepp och terminologi, perspektiv och principer som används inom service management och ITIL® 4
  • Hur de principer som beskrivs i ITIL® 4 kan hjälpa en organisation att använda och anpassa sin tjänstehantering för att maximera verksamhetsnyttan av IT-tjänster
  • Service management som en praxis och vad det innebär att nyttja respektive leverera tjänster
  • Hur ITIL® 4 integrerar och samexisterar med andra modeller och ramverk för att få ut störst värde av använda tillgängliga resurser
  • Hur kontinuerlig förbättring kan och bör involvera hela organisationen

Tid och plats

Torsdagen den 27 maj, 13.00-16.30. Föreläsningen är digital.

Deltagare

Föreläsningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om ITIL®. Du behöver inga förkunskaper eller tidigare erfarenheter.

Medverkande

Föreläsare är Anders Brunberg som har varit verksam inom IT Service Management sedan 2001 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter och utbildare inom området. Han har lång praktisk erfarenhet av att införa processer och arbetssätt baserat på ITIL, både inom offentlig sektor och det privata näringslivet, och är en mycket uppskattad ackrediterad lärare på alla nivåer inom ITIL.

Anmälan och pris

Kursavgiften är 1 050 kronor (exkl. moms). Vi fakturerar avgiften efter föreläsningen.

Anmälan är bindande. Vi fakturerar dig hela avgiften om du avanmäler dig efter sista anmälningsdatum, men en kollega kan ta över din plats om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: fredagen den 21 maj

Kursen har begränsat antal platser, vilket innebär att först till kvarn gäller.

Ulrika Ericsson Handläggare kurs och administration 0480-45 67 04 Skicka e-post