Introduktion till resursbehovsutredning

En väl genomförd och förankrad resursbehovsutredning är ett centralt underlag för verksamhetsplanering och prioriteringar.

Det är med hjälp av behovsutredningen, taxefinansiering och tilldelade kommunala medel som prioriteringar och tillsynsplan tas fram.

Kursen är en introduktion till hur man kan genomföra en resursbehovsutredning. Efter de två kurstillfällena kommer du att känna till bestämmelserna kring en sådan utredning, vad den bör innehålla och några av de fallgropar som kan finnas. En enkel hemarbetsuppgift avslutar dag 1.

Tid och plats

Digital utbildning via Teams onsdagen den 9 juni, kl. 13.00-15.00 samt tisdagen den 15 juni kl. 13.00-14.00.

Deltagare

Miljöchefer, miljöhandläggare på kommunala miljöförvaltningar samt handläggare på länsstyrelser inom Miljösamverkan Sydost.

Program

Dag 1.

  • Kortfattat om regelverket som styr resursbehovsutredningen
  • Resursbehovsutredning – Taxa – Tillsynsplan – Uppföljning: Hur förhåller de sig till varandra?
  • Personalresurser
  • Kriterier: Vi går igenom de olika typer av kriterier som styr resursbehovsutredningen
  • Hur fångar vi upp alla våra arbetsuppgifter – kärnverksamheten – frivillig verksamhet
  • Hur ska utredningen presenteras?
  • Vi går igenom en enkel hemarbetsuppgift

Dag 2

  • Kort repetition
  • Vi går igenom hemarbetsuppgiften
  • Diskussion kring era frågor från hemmaplan

Medverkande

Nils-Gunnar Sahlman har arbetat med livsmedels-, hälsoskydds- och miljöfrågor under snart 40 år av sitt liv. Han har bland annat verkat som inspektör, smittskyddshandläggare på den tidigare smittskyddsmyndigheten (SBL), under lång tid arbetat som miljöchef i Botkyrka kommun, utrett sammanläggning av flera kommuners miljö- och hälsoskyddsmyndigheter och genomfört ett 40-tal resursbehovsutredningar på uppdrag av landets miljökontor.

Tillsammans med tre kollegor, arbetade han fram underlag för det datorstöd som i dag heter ECOS.

Sedan 90-talet har han genomfört omfattande utbildningar för miljö-, hälsoskydds- och livsmedelshandläggare.

Anmälan och pris

Utbildningen är kostnadsfri och det finns plats för två personer (miljöchef eller/och handläggare) per kommun/länsstyrelse som ingår i MSO.

Anmälan är bindande, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 4 juni

Observera att det är kort anmälningstid!

 

Karen Jensen Projektledare Miljösamverkan sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post