Klinisk bedömning och beslutsstöd

Utbildning i sjuksköterskans kliniska bedömning samt beslutsstöd och SBAR

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård som ska användas när den enskildes hälsotillstånd hastigt försämras. Checklistan ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske.

Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.

Att kunna kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för en säker vård. Verktyget SBAR ger struktur åt dialogen i vården och står för situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation.

Kursen innehåller föreläsning och gruppdiskussioner kring praktiska exempel.

Målgrupp

Målgruppen för kursen är sjuksköterskor i kommunen i behov av grundläggande kunskap.

Tid och plats

Torsdagen den 18 november, kl. 08.00 – 12.00. Utbildningen är digital. Några dagar innan skickas information och en länk ut till dig som är anmäld.

Kristina Dahlberg Processledare Nära vård 0480-45 67 23 Skicka e-post