Kommunal avtalsrätt för icke-jurister

En utbildning för dig som inte är jurist men på olika sätt kommer i kontakt med avtal i ditt arbete.

Kommuner träffar mängder av avtal inom alla möjliga områden. Avtalen hanteras ofta av personal som inte är jurister och som dessutom ofta arbetar med en hel del annat än just avtal. Men det gäller att känna till vad som gäller för det är alltför vanligt att kommuner t.ex. förlorar intäkter och drabbas av skadeståndsansvar som en följd av bristande kunskaper.
Utbildningen är mycket praktiskt inriktad och utrymme kommer att ges åt diskussioner och erfarenhetsutbyte. Tidigare utbildningsdeltagare har även uppskattat att utbildningen genomförs på ett lättsamt och humoristiskt sätt.

Utbildningen är uppdelad i tre avsnitt som var och ett tar upp flera frågeställningar:
1. Allmän avtalsrätt:
a. Hur träffas ett avtal egentligen?
b. Vad måste/bör ett avtal innehålla?
c. Vad gäller om det visar sig att parterna inte är överens om avtalsinnehållet?
d. Vad kan man göra om motparten begår avtalsbrott?
e. Vilka är de vanligaste fallgroparna?

2. Avtalsrätt för kommuner:
a. Vad är det för skillnad mellan att godkänna ett avtal och att skriva under ett avtal?
b. Vem gör vad i en kommun?
c. Vilka kommunala styrdokument måste man känna till om man hanterar avtal?
d. Vad är det för förhållande mellan avtalsrätt och upphandlingsrätt?
e. Kan man sekretessbelägga ett avtal?
f. Reglering av skadestånd och sanktionsavgifter i PUB-avtal.

3. Fakturabedrägerier:
a. Vilka är de vanligaste varianterna av fakturabedrägerier?
b. Hur kan man undvika att bli drabbad?
c. Vad kan man göra om man ändå drabbas?

Tid och plats

Onsdagen den 13 november 2019 – Hotel Skansen, Färjestaden

Hålltider
08.30 – Fika
09.00 – Kursstart
12.00 – Lunch
13.00 – Fortsättning
14.30 – Fika
16.00 – Avslutning

Deltagare

Denna utbildning vänder sig i första hand till dem som inte är jurister men som på olika sätt kommer i kontakt med avtal i sitt arbete. Det kan vara både handläggare och chefer inom kommunala förvaltningar och bolag. Men även nämndsledamöter och styrelseledamöter som hanterar avtal kan ha stor nytta av utbildningen.

Medverkande

Utbildningen genomförs av jur.kand. Peter Olson som ursprungligen kommer från domaryrket men som nu har arbetat över 20 år som kommunjurist med avtal och annan civilrätt som huvudinriktning.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 2 100 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Tisdagen den 15 oktober

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

Annette Mikkelsen Assistent kurs och administration, diarium 0480-45 67 05 Skicka e-post