Kommunal förvaltning och administration

Vad är det som är speciellt med att arbeta i en kommun? Den här utbildningen ger dig nyttig kunskap om kommunal förvaltning och administration som är viktig att förstå som offentligt anställd.

Utbildningen ger dig en god bas att stå på och ha som plattform när du till exempel jobbar som handläggare, administratör eller chef inom en kommun. Utbildningen kommer att ta upp de mest viktiga reglerna och principerna som styr och påverkar en kommunal myndighet utifrån kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighetslagstiftningen.

Kursinnehåll

 • Det offentliga uppdraget
 • Vad gör en kommun?
 • Hur hänger kommunallagen och förvaltningslagen ihop?
 • Grundläggande kommunala principer
 • Hur kan en kommun organisera sig?
 • Vem gör vad – rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner
 • Viktiga kommunala styrdokument
 • Hur och av vem fattas kommunala beslut?
 • Överklagande av kommunala beslut
 • Medborgarkontakter och hur dessa kan utvecklas
 • Offentlighetsprincipen och allmän handling
 • Utlämnande av allmän handling och avslagsbeslut
 • Vilka allmänna krav ställs på en kommunal myndighet?
 • Vad är god förvaltning och hur uppnår man det?

Tid och plats

Onsdagen den 14 oktober, Badholmen, Oskarshamn

Hålltider

09.30 Kursstart (Fika serveras från 09.00)
12.00 Lunch
14.30 Fika
16.00 Avslutning

Deltagare

Utbildningen riktar sig främst till nyanställda handläggare, administratörer och chefer inom kommunal sektor, men även personal som varit anställd en tid.

Medverkande

Kursledare är Therese Jigsved, jur.kand., som har arbetat i kommunal verksamhet i mer än 20 år, bland annat som kanslichef, kanslijurist och fullmäktiges sekreterare. Therese har lång erfarenhet av praktisk tillämpning av kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighetslagstiftningen och har även flera års erfarenhet av att hålla utbildning i kommunal juridik för både tjänstepersoner och förtroendevalda.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 1 650 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 18 september

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

Ulrika Ericsson Handläggare kurs och administration 0480-45 67 04 Skicka e-post