Kontroll och åtgärder av nedlagda deponier

Två temadagar som riktar sig till dig inom kommunen som ansvarar för de nedlagda kommunala deponierna samt till dig som har tillsyn över dessa.

Under dagarna kommer bland annat exempel på åtgärdsmetoder och kontroll av massor av tas upp samt även hur nedlagda deponier bäst kan kontrolleras.

Utbildningen finansieras av Naturvårdsverket genom en ansökan från Länsstyrelsen i Kalmar län och ingår i Miljösamverkan Sydosts arbete med att undersöka och åtgärda kommunernas nedlagda kommunala deponier. För mera information se: Projekt 2021 (miljosamverkansydost.se)

Tid och plats

Digital utbildning via teams den 1 och 2 december 2021, kl. 9.00 – 12.00 båda dagarna

Preliminärt program

1 december:

9.00-11.45

  • MIFO fas 2 – Vad bör man tänka på och vad händer efter undersökning?
  • Krav enligt lagstiftningen
  • Exempel på åtgärder
  • Åtgärdsmetoder – Vilka avvägningar bör göras?

11.45-12.00

Kalmar kommun – Erfarenheter från åtgärder på deponi
Anna Aleljung och Peter Hermansson

2 december:

  • Vad händer om det finns deponi gas?
  • Krav på massor vid täckning
  • Kontrollprogram – behöver vi det?
  • Möjlig användning av områdena
  • Klimateffekter
  • Kostnader

Deltagare

Målgrupp för temadagarna är kommunernas deponiansvariga och miljötillsynsmyndigheter inom Kalmar och Gotlands län. Övriga deltagare är välkomna i mån av plats.

Medverkande från Sweco

Ulrika Thörnblad är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik och har mångårig erfarenhet som miljökonsult inom mark, vatten och avfall. Avfallsanläggningar och deponier är ett av hennes expertområden. Ulrika arbetar även med förorenade områden och gamla deponier från utredning till projektering av efterbehandling.

Katarina Engblom har mångårig erfarenhet av avfallshantering. Hennes specialområden är bland annat avfallslagstiftning, tillståndsärenden, vatten- och miljöfrågor inom deponiteknik, sluttäckning, lakvatten, deponi gas samt undersökning och åtgärdsförslag för gamla deponier.

Anneli Prestfeldt har mångårig erfarenhet om området deponier och avfall och har jobbat både på entreprenadsidan och som konsult. Anneli har erfarenhet om bland annat deponier, masshantering, lakvatten, avfallsteknik etcetera.

Anmälan och pris

Det är kostnadsfritt att delta i temadagarna. Du får möteslänkar skickade till den e-postadress du uppger i anmälan tisdagen den 30 november.

Sista anmälningsdag: 26 november 2021

Karen Jensen Projektledare Miljösamverkan sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post