Länsgemensam inkontinensutbildning (fullbokad)

En utbildning som ger dig reell kompetens och underlag till att förskriva inkontinenshjälpmedel på din arbetsplats.

Hösten 2017 togs beslut på ett Länsgemensamt möte av samtliga verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Kalmar Läns 12 kommuner att utforma en gemensam utbildning. Utbildningen ska motsvara krav att ge sjuksköterskor reell kompetens och underlag till att förskriva vissa förbrukningsartiklar inom inkontinensvård. Inför utbildningen vill vi att du förbereder ett patientfall inkluderande inkontinensvård. Detta patientfall kommer att diskuteras någon gång under utbildningen.

Kursintyg delas ut efter avslutad utbildning

Tid och plats

Tisdagen den 12 november och tisdagen den 19 november, Oskarshamns sjukhus, lokal Blå Jungfrun

Kursen startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00 (båda dagarna)

Dag 1 Föreläsning DSK och rehab, uroterapeut

Dag 2 Stomiterapeut och Abena

Deltagare

Kursen vänder sig till distriktssköterskor, stomiterapeuter, uroterapeuter, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt sortimentsansvariga.

Anmälan och pris

Utbildningen är kostnadsfri. Deltagarna bekostar sin lunch men Kommunförbundet står för fika. Utbildningen har begränsat antal platser. Vid förhinder att delta ska du ersätta din plats med en kollega, om detta inte är möjligt meddela frånvaro till Utvecklingsledare Äldre enligt kontaktuppgifter nedan.

Sista anmälningsdag: Måndagen den 14 oktober

Kursansvariga

Malin Reffel malin.reffel@monsteras.se  och Elin Bergqvist elin.bergqvist@monsteras.se, Distriktsköterskor i Mönsterås Hemsjukvård.

Kristina Dahlberg Utvecklingsledare äldre 0480-456723 Skicka e-post