Luftkvalitet vid skolor och förskolor

Syftet med denna dag är att belysa hur luftkvalitén vid skolor och förskolor påverkar barns hälsa och vad som kan göras för att undersöka och förbättra denna. Efter varje pass finns tid avsatt för frågor.

Tid och plats

9 juni 2022 kl. 8.30 – 12.00 – Digitalt via teams   

Kursinnehåll

Kl.08.30 – 09.00 Utomhus Luft och barns hälsa: Barnmiljöhälsorapporten 2021 
Olena Gruzieva, Docent, Karolinska Institutet
 
Kl.09.00 – 09.30       Barns exponering och luftkvalitén
Emilie Stroh (Med.dr), forskare vid avd. för miljö- och arbetsmedicin, Lunds universitet   
 
Kl.09.30 – 09.45 Paus
 
Kl.09.45 – 10.30 Vad säger lagen?
Petter Larsson Garcia, miljöjurist, Naturvårdsverket
 
Kl.10.30 – 11.00 Kartläggning av luftkvalitet och buller på förskolegårdar
Ågot Watne, Phd, IVL Svenska Miljöinstitutet 
 
Kl.11.00 – 11.05 Paus
 
Kl.11.05 – 12.00 Hur arbetar Malmö stad med luftkvalitet? 
Mårten Spanne, tekn dr, Miljöstrategiska avdelningen, Malmö stad  

Deltagare

Miljö- och hälsoskyddshandläggare, bygg- och planhandläggare, ansvariga för egenkontrollen på skolor och förskolor, fastighetsansvariga och andra som berörs av frågan.

Anmälan och pris

Dagen är kostnadsfri och en anmälan behövs för att kunna skicka en länk till dig. Anmälan är bindande, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: 2 juni 2022

Temadagen är en del av Miljösamverkan Sydosts projekt ”Luftkvalitet vid skolor och förskolor”. För mera information se. Projekt 2022 (miljosamverkansydost.se)

Kursansvarig

Karen Jensen Projektledare Miljösamverkan Sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post