Metodstödet PATRIARK

Utbildningen syftar till att ge deltagare underlag för en professionell och systematisk bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld.

Dagen varvas med föreläsningar och fallövningar i grupp. Utbildare är Maria Hagberg som deltagit i framtagandet av metodstödet PATRIARK och har en gedigen och mångårig kunskap inom området hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp

Personal inom socialtjänsten som utreder eller utför insatser inom områdena barn och unga, vuxna, familjerätt, familjehem, försörjningsstöd eller närliggande personalkategorier som har i uppdrag att bedöma och hantera eventuella risker för hedersrelaterat våld.

Tid och plats

Tisdagen den 26 november, Västerviks Stadshotell, Storgatan 3, Västervik, eller

Torsdagen den 5 december, Calmar Stadshotell, Storgatan 14, Kalmar

KOSTNAD: Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 nov 2019

Dagen arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar län. Mer information och anmälningsformulär finns på deras hemsida.

Sofia Wermelin Verksamhetsledare hälsa och social välfärd 0480-45 67 21 Skicka e-post