Miljögifter i brandskum

Syftet med denna dag är att öka kunskapen om PFAS och PFOS hos både räddningstjänstens personal och hos tillsynsmyndigheterna.

Dagen är uppstarten på tillsynsprojektet ”Miljökvalitetsnormer för vatten med fokus på PFAS”. Projektets mål är ett renare vatten genom minskade utsläpp av PFAS från Räddningstjänstens verksamhet.

Tid och plats

Tisdagen den 10 september 2019, Oskarshamns Folkhögskola

Hålltider

08.30 – Registrering och kaffe
09.00 – Presentation av projektet
Arbetsgruppen ”Miljökvalitetsnormer för vatten med fokus på PFAS”
09.15 – Vad är PFAS och varför är det ett bekymmer? Förekomst, spridningsvägar samt exponering och hälsopåverkan. Finns information om PFAS i säkerhetsdatabladen?
Jenny Ivarsson, Kemikalieinspektionen och Karin Norström, Naturvårdsverket
11.30 – Lunch
12.30 – Hur arbetar MSB med PFAS? Finns det alternativ till PFAS skum? Fungerar dessa? Hur kan Räddningstjänsten köpa skum utan PFAS?
Bo Andersson, MSB
13.30 – Vad innehåller brandsläckvatten och hur kan avfallet hanteras? Hur kan räddningstjänsten arbeta med PFAS för en minskad miljöpåverkan vid släckning och från brandövningsplatser? Finns det metoder för rening av tvättvatten? Bra exempel på åtgärder.
Nina Wennström, Ramboll
14.15 Kaffe och avslutning

Deltagare

Personal inom räddningstjänsten samt miljöhandläggare. Övriga intresserade av ämnet är också välkomna.

Medverkande

Jenny Ivarsson, Kemikalieinspektionen
Bo Andersson, MSB
Karin Norström, Naturvårdsverket
Nina Wennström, Ramboll

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 1 660 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Måndagen den 2 september

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 1 vecka före kursstart.
För mera information om projektet Miljökvalitetsnormer för vatten med fokus på PFAS, se http://www.miljosamverkansydost.se/miljokvalitetsnormer-for-vatten

Kontakt

Karen Jensen Projektledare Miljösamverkan sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post