Motiverande samtal (MI)

Välkommen till en tredagars grundkurs i Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska klientens egen syn på sin problematik.

Utbildningen varvar teori, övningar och demonstrationer och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna. Mellan kurstillfällena får deltagarna möjlighet att praktisera metoden för att sedan befästa och utveckla sina kunskaper ytterligare vid det avslutande kurstillfället.

Intyg utfärdas efter dag 3

Kursinnehåll

 • Teori, historik (kort)
 • MI – en evidensbaserad metod
 • MI – andan, förhållningssättet
 • Lyssnandets teknik
 • Träning i grundläggande kommunikationsfärdigheter
 • Förändringsprocessen
 • Förändringsprat /”change talk”, att höra, locka fram och förstärka
 • Diskrepans och ambivalens – att förstå begreppen
 • Ambivalensutforskning och andra strategier för ambivalensbearbetning
 • Motståndsbegreppet och motståndshantering i praktiskt arbete
 • Informationsutväxling – dialog istället för föreläsning
 • Meny Agenda – ett respektfullt sätt att strukturera samtalet
 • De 4 processerna
 • Tillämpning av MI i olika kontexter

Tid och plats

Måndagen den 15 – tisdagen den 16 november + fredagen den 3 december, Hotel Skansen, Färjestaden

Hålltider

09.30 Kursstart (fika serveras från 09.00)
12.00 Lunch
14.30 Fika
16.30 Avslutning

Deltagare

Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter, elever eller medarbetare. Deltagarna behöver inte ha några förkunskaper om MI.

Medverkande

Kursledare är Eva Hydén som är pedagog och MI-utbildare med över 20 års erfarenhet av undervisning. Under åren har hon arbetat med såväl barn, ungdomar som vuxna.

Sedan 2008 är Eva medlem i det internationella nätverket, MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. Eva arbetar sedan dess i egen regi och håller i grundutbildningar, fördjupningar och handledning riktade både till offentlig och privat verksamhet.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 4 450 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch samtliga dagar. Vi fakturerar avgiften efter kurstillfället. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 1 oktober

Kursen har begränsat antal platser, vilket innebär att först till kvarn gäller. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

Ulrika Ericsson Handläggare kurs och administration 0480-45 67 04 Skicka e-post