Motiverande samtal (MI) – Fördjupningsutbildning

Med fokus på återkoppling och bedömning av samtal

MI som samtalsstil, lärs in genom att man praktiserar den i skarpt läge. All evidens visar entydigt på att tillämpning av MI (liksom andra metoder) i verksamheten åstadkoms genom systematisk träning, positiv återkoppling och handledning.

MITI, Motivational Interviewing Treatment Integrity Code, är ett system för kodning av beteenden hos rådgivaren som ger svar på frågan: Hur bra eller dåligt tillämpar en viss rådgivare MI i praktiken?

Syftet med MITI är framför allt att stödja träning och att visa på uppnådda framsteg. Det är ett sätt för rådgivaren att få syn på sig själv.

Kursinnehåll

  • Kort repetition
  • Fördjupning av olika MI-moment
  • Övningar i att bedöma MI enligt MITI
  • Kodningsskattning av egna samtal samt feedback

Tid och plats

Tisdagen den 30 augusti och onsdagen den 21 september, Best Western Hotell Corallen, Oskarshamn.

Hålltider

  • 09:00 Kursstart (Frukostbuffé tillgänglig från kl.08:00)
  • 12:15 Lunch
  • 14:15 Fika
  • 16:00 Dagen avslutas

Målgrupp

Fördjupningen riktar sig till dig som har en genomgången grundutbildning och som idag arbetar med MI och som vill utvecklas vidare. Målet är att behålla och fördjupa färdigheterna i MI.

Medverkande

Kursledare är Eva Hydén som är pedagog och MI-utbildare med över 20 års erfarenhet av undervisning. Under åren har hon arbetat med såväl barn, ungdomar som vuxna.

Sedan 2008 är Eva medlem i det internationella nätverket, MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. Eva arbetar sedan dess i egen regi och håller i grundutbildningar, fördjupningar och handledning riktade både till offentlig och privat verksamhet.

Anmälan och pris

Fortsatt Samverkan leder till arbete (FSLA) står för kursavgiften för deltagare från kommuner som deltar i projektet.

Anmälan är bindande. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 8 juli

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

Kursansvarig

Eva-Katrin Tar Kursadministratör 0480- 45 67 05 Skicka e-post