Nära Vård – Buffébord

Inspiration kring hälsofrämjande arbete

Målgrupp: Medarbetare och chefer som arbetar inom Kalmar läns kommuner

Program:

13:00 Välkommen

13:05 Nära Vård – Kristina Dahlberg, Processledare Nära Vård, Kommunförbundet Kalmar län

13:20 – 13:50 Kognitiv svikt, demens och beteendeförändringar – Marie Nilsson, Kalmar kommuns specialistteam äldre och demens/psykisk ohälsa

13:50 – 14:05 Psykisk hälsa hos äldre – Kristin Irebring, Äldresamordnare Region Kalmar län

14:05 – 14:20 Paus

14:20 – 14:50 Fallförebyggande arbete samt hälsofrämjande arbete i Nybro kommun – Frida Jonsson, Medicinskt Ansvarig Rehabilitering (MAR)

14:50 – 15:05 Förebyggande nutritionsinsatser – Camilla Ed Sjöbäck, Nutritions sjuksköterska och Kerstin Arvidsson, Dietist Region Kalmar Län

15:05 – 15:20 Hur förebygger vi våld i äldreomsorgen? – Lena Vilander Hamnert, Utvecklingsledare Äldre, Kommunförbundet Kalmar län

15:20 – 15:35 Förebyggande arbete med aktivitetssamordnare på SÄBO i Borgholm – Maria Svanborg

15:35 Avslutning

Tid: Tisdagen den 13 september, kl.13:00 – 15:45

Plats: Digitalt via Teams. Länk kommer 2 dagar innan träffen.

Sista anmälningsdag: 12 september

Vid frågor kontakta: Lena Vilander Hamnert, Utvecklingsledare Kommunförbundet Kalmar län.

Mail: lena.vilander-hamnert@kfkl.se 
Tfn: 0480-45 67 32

Välkommen till en inspirerande eftermiddag!