Nära vård i Hultsfred – Hur når vi dit?

Vårt uppdrag är att stödja utvecklingen av Nära vård, tillsammans kommun och region. Som ett led i detta erbjuds ett forum för er som leder utvecklingen i verksamheter nära invånarna. Hur kan vi i vårt område skapa den nära vården så att det blir så enkelt och bra som möjligt för invånarna.

På mötet kommer vi att diskutera:

  • Vad behöver vi göra för att ha en god samverkan?
  • Vilka vinster ser vi med en god samverkan?
  • Hur kan vi hjälpas åt i det proaktiva och hälsofrämjande arbetet?
  • Hur låter vi Hultsfreds-bon vara en aktiv medskapare i utvecklingen av Nära Vård?

Målgrupp

Du som leder utvecklingen i verksamheter nära invånarna, ex. skolchef, chef för hälsocentral, omsorgschef, sjukvårdschef, folkhälsosamordnare, psykiatri-, rehab-, individ- och familjeomsorgschef.

Tid och plats:

  • Träff 1: 26 april, kl.13:30 – 15:30
  • Träff 2: 5 oktober, kl.13:30 – 15:30

Plats: Guldrummet, Rockcity

Välkomna!

Marie Ragnarsson
Region Kalmar län
marie.ragnarsson@regionkalmar.se

Kristina Dahlberg
Kommunförbundet Kalmar län
kristina.dahlberg@kfkl.se