Nära vård i Mönsterås – Hur når vi dit?

Vårt uppdrag är att stödja utvecklingen av Nära vård, tillsammans kommun och region. Som ett led i detta erbjuds ett forum för er som leder utvecklingen i verksamheter nära invånarna. Hur kan vi i vårt område skapa den nära vården så att det blir så enkelt och bra som möjligt för invånarna.

Målgrupp

Du som leder utvecklingen i verksamheter nära invånarna inom kommun och region.

Tid och plats:

  • Träff 1: 7 april, kl.13:30 – 15:30
  • Träff 2: 27 september, kl.13:30 – 15:30

Plats: Återkommer längre fram, någonstans centralt i Mönsterås.

Välkomna!

Marie Ragnarsson
Region Kalmar län
marie.ragnarsson@regionkalmar.se

Kristina Dahlberg
Kommunförbundet Kalmar län
kristina.dahlberg@kfkl.se