Nära vård – öppna forum

Få kraft och inspiration i omställningen till nära vård! På dessa öppna forum får du veta mer om vad som är aktuellt i omställningen, både i länet och nationellt.

Samtidigt ges tillfälle att lyfta idéer, ställa frågor och få inspiration av varandra. Innehållet kommer variera och till stor del påverkas av deltagarna. Du kan delta på ett forum eller i alla, du bestämmer själv vad som passar dig.

Målgrupp: Chefer, medarbetare, verksamhetsutvecklare, skyddsombud eller fackliga företrädare med intresse av nära vård.

Tid och plats: Forumen genomförs digitalt. Du får en kallelse några dagar innan respektive forum och deltar om du vill och har möjlighet. Har du något gott exempel att dela med dig av eller en specifik fråga du önskar lyfta, berätta gärna det innan för Marie eller Kristina.

• Torsdag den 16:e december 14:00-15:00
• Torsdag den 27:e januari 11:00-12:00
• Onsdag den 2 februari 13:00-14:00
• Tisdag den 29 mars 13:00-14:00
• Måndag den 25 april 15:00-16:00
• Tisdag den 31 maj 13:00-14:00

Mer information:
Kristina Dahlberg
Processledare nära vård
Kommunförbundet i Kalmar län
0480-45 67 23
kristina.dahlberg@kfkl.se

Marie Ragnarsson
Samordnare nära vård Region
Kalmar län
072- 465 84 04
marie.ragnarsson@regionkalmar.se