NIS-direktivet

Välkommen till vår utbildning om NIS-direktivet! Du får lära dig mer om kraven i lagstiftningen, men framför allt om hur ni kan integrera dessa krav i ert normala säkerhetsarbete.

Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster trädde i kraft den 1 augusti 2018 och innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster.

Exempel på programpunkter:

  • Introduktion till NIS-direktivet och lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster
  • Systematiskt informationsarbete – vad är det?
  • Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) – så inför du det.
  • Att hantera kraven på incidentrapportering i NIS-direktivet och i dataskydds-förordningen
  • Vad innebär tillsyn av NIS i din verksamhet?

Tid och plats:

Tisdagen den 5 mars, Calmar Stadshotell

Hålltider

09.00 Registrering och fika
09.30 Kursstart
12.00 Lunch
14.30 Fika
16.30 Kursen avslutas

Deltagare

Kursen vänder sig till informationssäkerhetsansvariga, informationssäkerhetschefer, säkerhetschefer och andra som arbetar med eller är intresserade av systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Medverkande

Kursledare är Fia Ewald som är konsult med fokus på informationssäkerhet. Hon har tidigare bland annat arbetat som enhetschef för systematisk informationssäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och som informationssäkerhetschef i ett landsting.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 2 695 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Måndagen den 4 februari

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

 

Kontaktperson

Ulrika Ericsson Kurs och konferens 0480-45 67 04 Skicka e-post