Ny lagstiftning inom LSS

Förändringarna inom LSS väntas träda i kraft 1 januari 2023. Vad innebär detta?  

 

Kursinnehåll

Vi erbjuder en halvdagsutbildning med följande innehåll. 
Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.  
– Vad innebär detta i förhållande till nuvarande praxis?  
– Vad innebär kvalificerade aktiverings-och motiveringsinsatser?  
– Hur ska bedömningen göras?  
Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller hälsa eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. 
Vilka tillstånd avses och hur ska bedömningen göras? 
Slopandet av ingående kunskaper om den funktionshindrade – vad innebär detta i förhållande till dagens praxis? 
Föräldraavdraget – vad innebär det i praktiken? 
Uttalandet om barnets bästa – vad innebär detta för barns rätt till assistans? 
Hur påverkar ändringarna kommunstödd personlig assistans initialt och i förlängningen? 
Ekonomiska konsekvenser och insatsrockader 
Övergångsbestämmelserna och startpunkt för eventuell retroaktiv ersättning

Har du frågor som du vill tas upp under kursen är du välkommen att skicka dem i förväg till eva-katrin.tar@kfkl.se

Tid och plats

Tisdagen den 31 maj, kl. 09.00 – 12.00. Digitalt via Zoom.
Länk skickas ut några dagar innan kurstillfället.

Observera att kursen kommer att spelas in.

Deltagare

Biståndsbedömare, Chefer och medarbetare inom LSS/OF

Medverkande

Kursledare är Finn Kronsporre, som är jurist och socialrättsexpert och har lång erfarenhet av socialrätt med särskild fokus på LSS. Han leder kurser, håller föreläsningar och handleder yrkesverksamma inom aktuella områden.

Anmälan och pris

Uppdatering, sänkt kursavgift!

Kursavgiften är 400 kronor exkl.moms per kursdeltagare. Vi fakturerar avgiften efter kurstillfället. Priset är ett självkostnadspris, därför är vi tacksamma för att alla som ska ta del av innehållet själva anmäler sig.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdatum: Måndagen den 16 maj
Det finns fortfarande lediga platser kvar

Önskar du se kursen i efterhand, ska du anmäla dig och får då en länk som är giltig t.o.m. 30 juni.

Kursen har begränsat antal platser, vilket innebär att först till kvarn gäller.

Kursansvarig

Eva-Katrin Tar Kursadministratör 0480- 45 67 05 Skicka e-post