Nya cisternföreskrifter

Information om Naturvårdsverkets nya föreskrifter utifrån MSBs uppfattning samt genomgång av hur kontrollen av cisterner genomförs i praktiken.

Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2017:5, om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor gäller från och med den 1 juli 2018. Naturvårdsverket har efter 2018 tagit fram ett nytt förslag till föreskrifter. Förslaget har inte antagits och remisstiden gick ut den 11 september 2020.

Syftet med denna utbildning är att informera om Naturvårdsverkets nya föreskrifter utifrån MSBs uppfattning samt gå igenom hur kontrollen av cisterner genomförs i praktiken.

Tid och plats

Torsdagen den 5 november 2020, kl. 9.00 – 11.30.

Vi genomför utbildningen digitalt via Teams. Notera att du inte behöver ha Teams installerat på din dator för att kunna delta. Internetuppkoppling är dock nödvändigt. En länk till konferensen skickas ut till de som anmält sig.

Program

09.00 Nya cisternföreskrifter

Innehåll i förslaget utifrån MSB synvinkel. Kopplingen mellan de olika myndigheterna vem gör vad och vad handlar regelverken om. Ingela Hellberg, MSB

10.00 – Paus

10.15  Kontroll av cisterner

Presentation Swedac

Grundläggande ackreditering.

Kontrollorgan och kontrollrapporter.

Frågor från handläggarna: Hur kan man bedöma att ett sekundärt skydd/invallning är tillräckligt? Hur bör man betrakta en cistern som inte blivit kontrollerad inom givet kontrollintervall i samband med tillsyn?

Information av de olika ackrediterade områdena.

Pär Lorén, Swedac

Deltagare

Utbildningen vänder sig till handläggare som har tillsyn över cisterner.

Medverkande

Ingela Hellberg, teknisk handläggare hos MSB inom lagstiftningsområdet brandfarliga varor. Huvudsaklig kunskapsbas är cisternföreskrifter för och hantering av brandfarliga vätskor.

Pär Lorén, bedömningsledare och ansvarig för bland annat cisternområdet hos Swedac.
Han har tidigare arbetat som besiktningsingenjör inom Cisterner och tryckkärl.

Anmälan

Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till en kollega om du får förhinder. Det finns begränsat antal platser. Handläggare som arbetar inom Kalmar och Gotlands län har företräde.

Sista anmälningsdag: fredagen den 23 oktober

Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon länk en vecka före kursstart.

Karen Jensen Projektledare Miljösamverkan sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post