Offentlighet och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen som är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Hur påverkar offentlighetsprincipen vardagen på en kommunal myndighet?

Kursinnehåll

Några exempel på frågeställningar som tas upp:

  • Vad innebär offentlighetsprincipen?
  • Förhållandet mellan offentlighetsprincipen och dataskyddsförordningen
  • Vad är en allmän handling?
  • Hur hanterar jag allmänna handlingar?
  • Registrering av allmän handling
  • Hur gör jag när någon begär ut en allmän handling?
  • Vad innebär sekretess?
  • Hur gör man en sekretessprövning?
  • Hur gör jag ett avslagsbeslut?
  • Översiktlig genomgång av sekretessreglerad kommunal verksamhet

Under dagen tar vi även upp aktuella rättsfall och diskuterar några frågeställningar i grupp.

Tid och plats

Onsdagen den 17 april 2019, Brofästet Hotell & Konferens, Kalmar

Hålltider

09.00 – Fika
09.30 – Kursstart
12.00 – Lunch
13.00 – Fortsättning
14.30 – Fika
ca 16.00 – Avslutning

Deltagare

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna om offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet, framförallt administrativ personal.

Medverkande

Therese Jigsved, jur. kand, Juristfirman KomPactum AB. Therese Jigsved har arbetat mer än 20 år i kommunal verksamhet bland annat som kanslichef och kanslijurist och har mångårig erfarenhet av att hålla utbildningar i offentlighet och sekretess för kommuner. Therese Jigsved arbetar också som förbundsjurist.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 1700,00 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Tisdagen den 19 mars

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

 

 

Kontaktperson

Annette Mikkelsen Kurs och konferens, diarium 0480-45 67 05 Skicka e-post