Olje- och fettavskiljare

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om olje- och fettavskiljare
och regelverket kring detta.

För att säkra en bra funktion av olje- och fettavskiljare krävs bland annat kunskap om lagar, funktion, dimensionering och regelverk.

Tid och plats

Tisdagen den 19 november 2019, Kalmar läns museum i Kalmar

Program

Kaffe och registrering från kl. 09.30

Kl. 10.00
Lagar och regler (olje- och fettavskiljare)
Gravimetrisk princip
SS-EN 858 (oljeavskiljare)
Klass 1 och 2
Driftstörningar och underhåll
Dimensionering oljeavskiljare
6-månaders kontroll oljeavskiljare
Underhållsprotokoll 6-mån oljeavskiljare
5-års protokoll oljeavskiljare

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 12.45
5-års kontroll oljeavskiljare
By pass avskiljare (oljeavskiljare)
SS-EN 1825 (fettavskiljare)
Gravimetrisk princip
Dimensionering fettavskiljare
Tömning och avfall
Installation
Mycket på marknaden
Underhållsprotokoll fettavskiljare
Exempel på bra samverkan mellan VA, Miljö, Livsmedel och Bygg
Kontroll vid tillsyn, hur ska tillsynen ske

Kl. 16.30 Avslutning

Deltagare

Miljö- och Livsmedelsinspektörer, Bygghandläggare, VA personal samt andra intresserade.

Medverkande

Ulf Hellman, Interspol Systems AB, ger service inom va-området.
Ulf Hellman har varit styrelseledamot i Sveriges tankrengörings- och saneringsföretags riksförening, även förkortat STOR, sedan år 2010 och som ordförande sedan 2014. STOR anordnar bl.a. kurser i skötsel samt 5-års kontroll av oljeavskiljare.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 2 350 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 8 november

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 1 vecka före kursstart.

 

 

Kontakt

Karen Jensen Projektledare Miljösamverkan sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post