Öppna forum – Nära vård

Få kraft och inspiration i omställningen till nära vård!

På öppna forum får du veta mer om vad som är aktuellt i omställningen, både i länet och nationellt. Innehållet kommer att variera och till stor del påverkas utifrån inkomna önskemål.

Tid och plats

Tisdagen den 6 december, 13:00- 14:00

Öppna forum kommer ske digitalt.

Målgrupp

Du som är chef, medarbetare, verksamhetsutvecklare, facklig företrädare och vill komma vidare i arbetet med nära vård.

Anmälan

Anmäl dig via länken ovan för att få en Outlook inbjudan med program cirka en vecka innan Öppet forum äger rum.
Har du anmält dig tidigare till öppna forum behöver du inte anmäla dig igen.

Har du något gott exempel att dela med dig av eller en specifik fråga du önskar lyfta, kontakta gärna Kristina eller Marie.

Varmt välkommen!

Kristina Dahlberg                                                                                  Marie Ragnarsson
Processledare nära vård                                                                     Samordnare nära vård Regionen
Kommunförbundet i Kalmar län                                                        Kalmar län
0480-45 67 23                                                                                      072-465 84 04
kristina.dahlberg@kfkl.se                                                                    marie.ragnarsson@regionkalmar.se

 

Kursansvarig

Kristina Dahlberg Processledare Nära vård 0480-45 67 23 Skicka e-post