Palliativ omvårdnad

Palliativ omvårdnad – Steg 2

I vårt län finns det Palliativa rådgivningsteamet vid Enheten för palliativ medicin. De har möjlighet att stötta kommunerna med utbildning, handledning och rådgivning.

Under 2021 – 2023, genomför Rådgivningsteamet på uppdrag av samordnade äldregruppen i Länsgemensam ledning, utbildningsinsatsen Palliativ omvårdnad. Kommunförbundet samordnar utbildningsinsatser till länets alla kommuner för all baspersonal i länet vilket sker i två steg.

Målgrupp

Baspersonal, leg. sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschefer

Tid och plats

Oskarshamn:

  • Tisdagen den 5 april, kl.13:15 – 15:30.
  • Tisdagen den 26 april, kl.13:15 – 15:30.

Borgholm:

  • Tisdagen den 12 april, kl.13:15 – 15:30
  • Tisdagen den 19 april, kl.13:15 – 15:30

Högsby:

  • Onsdagen den 25 maj, kl.13:15 – 15:30
  • Torsdagen den 2 juni, kl.13:15 – 15:30

Det finns möjlighet till tekniksupport och inloggning på varje enskilt utbildningstillfälle från kl. 12:45.

Några dagar innan mötet får de som är anmälda till respektive tillfälle en länk och anslutningsuppgifter via mejl.

Anmälan

Sker till respektive kommun. Utbildningarna hålls fysiskt i respektive kommun när restriktionerna så tillåter. I de fall detta inte är genomförbart kommer utbildningstillfällena att hållas digitalt.

Mer information

Lena Vilander Hamnert
Utvecklingsledare Äldre
Kommunförbundet i Kalmar län
Tfn: 0480 – 45 67 32
Mail: lena.vilander-hamnert@kfkl.se

Kursansvarig

Lena Vilander Hamnert Utvecklingsledare Äldre 0480-45 67 32 Skicka e-post