Palliativ omvårdnad

Hur tar vi nästa steg för att utveckla den palliativa omvårdnaden?

I vårt län finns det Palliativa rådgivningsteamet vid Enheten för palliativ medicin. De har möjlighet att stötta kommunerna med utbildning, handledning och rådgivning. Rådgivningsteamet genomförde 2018–19 på uppdrag av regionförbundet en utbildning i allmän palliativ vård till all baspersonal i länet.

Nu bjuder Kommunförbundet i samverkan med Palliativa rådgivningsteamet in till en digital informations- och dialogeftermiddag omkring uppföljning av denna utbildningssatsning och en dialog kring vilken stöttning som behövs för att utveckla den palliativa omvårdnaden länet. Syftet är att informera om utbildningen, vilka resurser Palliativa rådgivningsteamet kan erbjuda samt få en dialog omkring uppföljning av utbildningssatsningen.

Tid och plats

Torsdagen den 11 mars, 13:00- 14:30. Det finns möjlighet till tekniksupport och inloggning på mötet från 12:30.

Några dagar innan mötet får de som är anmälda till respektive tillfälle en länk och anslutningsuppgifter via mejl.

Deltagare

Enhetschefer inom äldreomsorg samt Palliativa ombudssjuksköterskor

Kristina Dahlberg Utvecklingsledare Äldre 0480-45 67 23 Skicka e-post